Kolejne komplikacje po udarze?

Zupełnie niespodziewana diagnoza moich dolegliwości, którą powiązano z powikłaniami po udarze.

Zgrubienie w górnym kwadrancie prawej piersi, które rozprzestrzenia się i daje dolegliwości do węzła chłonnego prawego dołu pachowego, może być powikłaniem po udarze. To jest jakaś zgrubiałe pulsujące naczynie (taki obraz zobaczył lekarz robiąc USG). Oczywiście zlecił kontrolę USG następną za pół roku, a ja wykonam taką kontrolę dodatkowo za miesiąc u innego lekarza.

Udar zostawił niedowład lewostronny, a wcześniej był prawostronny. To taka hipoteza lekarza, że prawa ręka jest też bardziej obciążona ponieważ nadal utrzymuje się (i pewnie tak zostanie) niedowład lewej ręki, jest ona słabsza i prawa ręka przejmuje więcej czynności.

W styczniu będę miała też zlecone przez hematologa USG wszystkich węzłów chłonnych (tak zdecydował po palpacyjnym badaniu węzłów i po sprawdzeniu niezadowalających wyników leukocytozy i rozmazu (miałam 3 badania z 3 różnych laboratoriów).

Diagnoza nie jest do końca pewna, nie zmienia to faktu, że ból pod prawą pachą jest i nie znika. A moja prawa ręka musi być sprawna za obydwie.